Ochrana osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech akceptujeme. Osobní údaje, které jsou získávány v rámci naší obchodní činnosti jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením EU č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Právní důvody ke zpracování běžných osobních údajů jsou: smlouva, zákon, životně důležitý zájem např. krajní nouze, veřejný zájem a oprávněný zájem správce.

Prodávající plně respektuje důvěrný charakter vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete firmě procyon manufacture s.r.o. anebo jim pověřeným subjektům. Data používáme k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy. Tato data jsou chráněna proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám. Tato data nebudou využívána k marketingovým účelům.

Na požádání Vám naše společnost podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zpracované. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání
je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na rezervace@vezlebe.cz., kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Jsme vázáni mlčenlivostí.

Získávání a zpracovávání osobních údajů: Pokud navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní
vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti procyon manufacture s.r.o. nebo jim pověřeným subjektům…………………….